Bạn có bất kỳ câu hỏi nào ? arobiinvest@gmail.com

Hướng Dẫn

Hướng Dẫn
tháng 6 10, 2021

Mở tài khoản chứng khoán VNDIRECT

Mở tài khoản tại VNDIRECT gồm có mở tài khoản đầu tư theo DGO và mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
Để mở tài khoản tại VNDIRECT, Quý khách vui lòng truy cập vào website https://www.vndirect.com.vn/, và thực hiện theo các bước sau:
1. Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản đầu tư theo DGO
Bước 1: Thông tin đăng ký, Quý khách vui lòng điền:
Thông tin cơ bản: Họ tên, số điện thoại, email.
Thông tin giao dịch: Tên đăng nhập và Mật khẩu: Đây là thông tin đăng nhập để giao dịch trực tuyến tại VNDIRECT.
Click MỞ TÀI KHOẢN => VNDIRECT gửi mã xác thực OTP qua email/số điện thoại cho Quý khách. Sau đó Quý khách nhập OTP vừa được gửi đến email/ số điện thoại vừa đăng ký.
Lưu ý : Mã OTP có hiệu lực trong 120 giây.
* Thông tin cá nhân, Quý khách vui lòng điền thêm các thông tin cá nhân để VNDIRECT tiến hành mở tài khoản:
+ Thông tin cơ bản: Thông tin điền như trong Chứng minh thư hoặc Thẻ Căn Cước, Email, Số điện thoại
+ Thông tin liên lạc: Quý khách ghi đầy đủ thông tin địa chỉ, bao gồm: Số nhà, Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành Phố.
+ Thông tin ngân hàng: Quý khách điền thông tin ngân hàng đang sử dụng để sau này thực hiện chuyển tiền ra ngoài.
Bước 2: Khám sức khỏe
Quý khach cần hoàn thiện bộ 9 câu hỏi Khám sức khỏe để xác định chiến lược đầu tư phù hợp.
- Với câu hỏi có 1 câu trả lời → Trả lời xong → Tự động chuyển tiếp tới câu tiếp theo
- Với câu hỏi có nhiều câu trả lời → Cần click Tiếp tục để chuyển tiếp tới câu tiếp theo
Trả lời xong không Back được lại câu trả lời trước đó.
Bước 3: Chọn nhà đồng hành
-FHCoach
-DACareby
-DBCareby
-PMCareby
Quý khách vui lòng lựa chọn nhà đồng hành phù hợp với nhu cầu đầu tư => Click vào Nhà đồng hành=> Click Tiếp tục để chuyển sang bước đăng ký tiếp theo.
Bước 4: Đăng ký khóa học
-Con đường DGO & tháp tài sản
-DGO Dstock
-DGO Dwealth
-DGO Dtrade

Quý khách đăng ký Khóa học phù hợp với nhu cầu của bản thân. Click Đăng ký → Tiếp tục để chuyển sang bước đăng ký tiếp theo.
Bước 5: Chọn chiến lược đầu tư
Quý khách vui lòng lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp
-DLIFE
-DSIP
-DSTOCK
-DTRADE

Quý khách click Tìm hiểu thêm => Tìm hiểu thêm thông tin về Chiến lược đầu tư
Click Đăng ký → Hoàn tất để Hoàn tất quá trình Mở tài khoản tại VNDIRECT.
Bước 6: Hoàn tất Mở tài khoản
2. Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
Bước 1: Thông tin đăng ký
Quý khách vui lòng điền thông tin đăng ký bao gồm:
+ Thông tin cơ bản: Họ và tên, Số điện thoại, Email.
+ Thông tin giao dịch: Tên đăng nhập và Mật khẩu: Đây là thông tin đăng nhập để giao dịch trực tuyến tại VNDIRECT.
VNDIRECT gửi mã xác thực OTP qua email/số điện thoại cho Quý khách. Sau đó Quý khách nhập OTP vừa được gửi đến email/ số điện thoại vừa đăng ký.
Lưu ý : Mã OTP có hiệu lực trong 120 giây
Bước 2: Thông tin cá nhân
Tại bước này, Quý khách điền thêm các thông tin cá nhân để VNDIRECT tiến hành mở tài khoản bao gồm:
- Thông tin cơ bản: Thông tin điền như trong Chứng minh thư hoặc Thẻ Căn Cước. Phần Email, Số điện thoại:
- Thông tin liên lạc: Quý khách ghi đầy đủ thông tin địa chỉ, bao gồm: Số nhà, Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành Phố.
- Nhu cầu đầu tư: Quý khách lựa chọn gói dịch vụ theo nhu cầu đầu tư của mình
- Thông tin ngân hàng: Quý khách điền thông tin ngân hàng đang sử dụng để sau này thực hiện chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra ngoài.
- Chọn số tài khoản: Quý khách có thể chọn 6 số cuối của số tài khoản giao dịch.
Bước 3: VNDIRECT thông báo Mở tài khoản thành công.
Khi cần thêm thông tin, chị vui lòng liên hệ 0933 911 001 hoặc email arobiinvest@gmail.com hoặc chat trực tiếp qua website hoặc để lại thông tin để được hỗ trợ.